Поръчаната през онлайн магазин Bulk.bg стока, може да бъде отказана или заменена в следните случаи:
1. Ако доставената стока не съответства на поръчаната от клиента. В такъв случай получавате парите си обратно или стоката се подменя в срок до 48 часа след заявката на клиента.
2. Купувачът има право да направи рекламация в срок до 48 часа от получаването на стоката, ако същата има скрит дефект, който не може да бъде установен при получаването й.
3. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни от получаването на продукта при условие, че той бъде върнат във вида, в който е получен, без да бъде ползван. Което е опоменато в чл. 55 от ЗЗП.
4. При необходимост от връщане на платени по банка или с карта суми по договорени и доставени от нас продукти, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по сметката или картата, с която е извършено плащането.
5. Във всички случаи описани във член 51, 54 и 55 от ЗЗП и член 4 от ЗЕТ.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В случаите по точки 1 и 2, разходите по връщането на продукта се поемат от нас, а във всички останали случаи, разходите по доставката, се поемат от клиента.